رزمایش پهپادی الی بیت المقدس 1 سپاه پاسداران

3,936

کلیپ رزمایش پهپادی الی بیت المقدس سپاه با کیفیت Full HD در این رزمایش 50 فروند از انواع پهپاد در گستره 10 کیلومتر در 10 کیلومتر به اجرای عملیات پرداختند