گلدان هوشمند دارای سامانه آبیاری و نوردهی خودکار

444

گلدان هوشمند Plantone دارای سامانه روشنایی و آبیاری خودکار است و کاربران را قادر می سازد تا همزمان 5 نوع گیاه مختلف را رشد دهند. با یک مخزن خودکار آب و یک حسگر هوشمند نور، افراد هرگز نیازی به نگرانی در مورد آبیاری بیش از حد یا دسترسی گیاه به نور ندارند. همچنین کاربران می توانند به کمک یک برنامه کاربردی و گوشی هوشمند تنظیمات رشد گیاه را تغییر داده و گیاهان خود را همیشه شاد و سالم نگه دارند www.exos.ir