رویداد ارائه نیازهای فناورانه در حوزه ی اتوماسیون و ابزار دقیق

54
GTsepand 29 دنبال‌ کننده
رویداد ارائه نیازهای فناورانه در حوزه ی اتوماسیون و ابزار دقیق (ارائه نیازهای فناورانه شرکت هلدینگ گسترش پایا صنعت سینا ارائه دهندگان: آقایان مهندس نورمحمدی، مهندس مفیضی، مهندس دلربایی، مهندس محمدی)
GTsepand 29 دنبال کننده
pixel