تصاویری از رفتار وحشیانه پلیس آمریکا با سیاهپوستان

802

نژادپرستی به‌ عنوان معضلی عمیق و ریشه‌دار در فرهنگ آمریکا با روی کار آمدن دونالد ترامپ و حمایت وی از گروه های افراطی، تشدید شده است.

پارس تودی
پارس تودی 368 دنبال کننده