میلرزه صدام، میسوزه تنم ... | حاج میثم مطیعی

1,409

#یا_رقیه_بنت_الحسین.../ میلرزه صدام، میسوزه تنم/ چقد آخه هی زیر دست و پا زدنم/ نبودی بابا، توو تاریکیا/ صدا زدم انگار نمیدیدنم/ کجایی بابا که درد میکنه تموم تنم

pixel