ورژن 3.6.0 برنامه ی گاز

62
دنکوب 59 دنبال‌ کننده
این ورژن از نظر تعداد دستورات منو با ورژن 3.4.0 هیچ تفاوتی ندارد. اما دارای یک آبجکت اضافه برای دیوارهای حیاط است که به دلخواه می توانید از هر دو و یا یکی استفاده کنید. ضمن اینکه چندین باگ گزارش نشده در این ورژن مرتفع شده و همچنین پارامترهای فرم در هر بار فراخوانی مقادیر خود را به خاطر می سپارند.
دنکوب 59 دنبال کننده
pixel