رنجنامه جانباز 50 درصد ادمین تلگرام خدا jhmvd@

1,214

تلخترین خاطرات محمدی مدیریت وبسایت و کانال،خدا،در،تلگرام بدترین خاطرات دوران زندگیم در ایران حتی در دوران دفاع مقدس هم اینگونه مورد اذیت و آزار قرار نگرفته بودم فقط از خداوند میخواهم تا انتقامم را بگیرد«جانبازان شهدای زنده اند» رهبر انقلاب می فرمایند، «جانبازان عزیز هم شهدای زنده ما هستند، چون مثل شهید به میدان جنگ رفتند و مثل شهید ضربت خوردند، منتها کرامات الهی آنها را حفظ کرده است»