شعر زیبای «ناد علیا مظهر العجائب» با صدای نوجوان و باسم

14,237
شعر زیبای «ناد علیاً مظهر العجائب» با صدای نوجوان عزیز محمد باقر علوی و پس از آن با صدای ملا باسم کربلایی به مناسبت عید غدیر خم
pixel