نماز عید سعید قربان

702

نماز عید سعید قربان با حضور اقشار مختلف خفر و توسط نماینده محترم ولی فقیه در خفر برگزارگردید