اولین جلسه عصر علوم انسانی - صادق زیباکلام

2,790

نشست های عصر علوم انسانی در مدرسه تخصصی علوم انسانی شرف الدین موضوع: وضعیت علوم انسانی در ایران و نسبت آن با جامعه 18 آبان 1395