مانور دو تاسواره ناسا با استفاده از نیروی بخار آب در مدار زمین

277
دو تاسواره (CubeSat) در فضا اولین مانور هماهنگ خود را در مدار پایین زمین (LEO) انجام دادند. این عملیات به عنوان بخشی از ماموریت ارتباطات اپتیکال و آزمایش حسگر سازمان ناسا (NASA) صورت گرفت. از آنجایی که مخازن سوخت هر دو ماهواره پر از آب است، این آب توسط رانشگرها و به منظور به حرکت درآوردن ماهواره‌ها به بخار تبدیل شد.
اسپاش 54 دنبال کننده
pixel