دکتر سورنا ستاری و اقتصاد دانش بنیان

455

اگر درآمد نفتی کشور قطع بشه، چگونه میشه کشور را اداره کرد؟ چطور استارتاپ ها گام هایی در جهت تبدیل اقتصاد نفتی ما به اقتصاد مبتنی بر خلاقیت برمیدارند؟ قرار گرفتن در محیط کسب و کار علت شکوفایی شرکت ها در این ویدیو دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از اقتصاد دانش بنیان با مردم سخن می گوید. https://iranjess.com/

iranjess
iranjess 3 دنبال کننده