اسنک ۳ | خطر سقوط از پنجره!

1,790

در قسمت سوم اسنک موضوع محرومیت احتمالی استقلال از دو پنجره نقل و انتقالاتی بررسی شده، اتفاقی که هنوز رسماً تایید نشده و امیدواریم هیچ وقت رسمی نشه.

رختکن
رختکن 99 دنبال کننده