گلّهء ساردین دم‌سیاه یا حشینه: Sardinella melanura

44

گونه ساردین دُم سیاه (Sardinella melanura)، از شگ‌ماهیان جنوب ایران است. این ماهی دارای ارزش صید تجاری بوده و بخش عمده‌ای از محتویات کنسروهای ساردین در بازار ایران را تشکیل می‌دهد. در منطقهء خور موسی برخی مقادیر فلزات سنگین در گوشت آن از حد مجاز فراتر است. اسامی محلی: بوشهر: حشینه، تیزلو، عوم. هرمزگان: حشینه، مومَغ، لوجَّر، عوم. سیستان و بلوچستان: لووجر، کول، کووَر ◄ اطلاعات بیشتر در: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Sardinella-melanura.html