چگونه برای استارتاپ خود هم تیمی پیدا کنیم؟

583

گپی با منتورهای شتابدهنده تک - باقر بحری، موسس و مدیر برندهای معتبر در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران A chat with mentors of TAC.ir , Mr. Bagher Bahri, Iranian serial entrepreneur in Information Technology