داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

مشترک مورد نظر - وایبر

589

کلیپ به بررسی نرم افزار وایبر پرداخته و پشت پرده آنرا به شکلی واضح و مستند بیان می کند.