محکومیت کوبیاک به عذرخواهی رسمی از ایران

1,353

در پی صحبت های توهین آمیزی که کوبیاک درمورد مردم ایران زده بود وی توسط فدراسیون جهانی والیبال محکوم شد

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.6 هزار دنبال کننده