تعمیر کتاب و دفتر با چسب چوب وینول رازی

1,265
با استفاده از چسب چوب وینول رازی کتاب و دفتر خود را به راحتی تعمیر کنید. چسب چوب وینول رازی محکم و بادوامِ و شفاف و بی رنگ. چسب چوب رازی پرکاربرد در صنایع مبلمان، لوازم اداری و چوبی است.
pixel