نمایشگاه ستاد مردمی جشن ۴۰ سالگی انقلاب شهرستان خوی در مصلی امام خمینی(ره)

88
نمایشگاه ستاد مردمی جشن ۴۰ سالگی انقلاب شهرستان #خوی در مصلی امام خمینی(ره)
pixel