باید سعی کنیم در کرونا بهترین مدیریت را اعمال کنیم -

956
KHAMENEI.IR 30.3 هزار دنبال‌ کننده
گزیده‌ بیانات | باید سعی کنیم در کرونا بهترین مدیریت را اعمال کنیم -
KHAMENEI.IR 30.3 هزار دنبال کننده
pixel