داغترین‌ها: #آپارات کودک

سنسور ZUS بهترین وسیله برای اطلاع از میزان باد لاستیک

292
بهترین وسیله برای تنظیم باد لاستیک یکی از ارکان و اعضای اصلی هر ماشین لاستیک های آن می باشد به واقع به دلیل وجود فشار داخل هر لاستیک و همچنین با وجود موتور روی ماشین این وسیله نقلیه می تواند حرکت کند. اما باد هر لاستیک به اندازه کافی نباشد و به نوعی لاستیک ماشین کم باد باشد ماشین خیلی کند حرکت می کند و حتی ممکن است باعث ایجاد تصادف شود. دستگاه ZUS بهترین وسیله برای تنظیم باد لاستیک می باشد.
pixel