نمایشگاه عکس، چیدمان و پرفرمنس «کپی آوا»  شهاب سلیمیان در گالری شمیده

128

نمایشگاه عکس، چیدمان و پرفرمنس «کپی آوا»  شهاب سلیمیان در گالری شمیده تکّه ‏هایی از یک پازل که ادراکی متناقض از مفهوم کپی در ذهن‏ بازدیدکنندگان ایجاد کنند تا آنها پس از مواجهه با تناقضات به حدس و گمانه ‏زنی پرداخته و پرسش‏گری کنند و به جستجوی پاسخ و کشف واقعیّتی به دور از قضاوت در درون خود باشند. ادامه این مطلب را در لینک زیر دنبال کنید: https://avammag.com/64034

pixel