آموزش برنامه نویسی پروژه محور #C سی شارپ -گرافیک در سی شارپ

290

یکی از ویژگی هایی که در اپلیکیشن های ویندوزی وجود دارد Message Box ها هستند. برای ساخت message box دراپلیکیشن های ویندوزی می توانید بروش های زیر اقدام کنید.همانطور که از اسمش پیداست یک باکس پیام است که برای نمایش یک پیام در موقع یک رویداد یا رخداد می باشد. یعنی در هنگام استفاده از برنامه ممکن است یک خطایی رخ دهد برای اینکه کاربر از این موضوع مطلع شود از message box استفاده می کنند. دانلود از وبسایت.www.heilton.com آموزش برنامه نویسی پروژه محور #C سی شارپ -گرافیک در سی شارپ