سخنرانی دکتر ستاری در همایش شرکتهای دانش بنیان ایرانی و روسیه. 19 تیر98

396
در حاشیه نمایشگاه بین المللی اینوپروم در شهر یکاترینبورگ روسیه گروه شرکتهای دانش بنیان ایرانی به ریاست سورنا ستاری معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور با شرکتهای منتخب دانش بنیان روسی دیدار و زمنیه های همکاری را مورد بررسی قرار دادند . چهارشنبه 19 تیر 98
pixel