نگاهی به سیر تحول بازی های نقش آفرینی

2,373

در این آیتم ویدیویی، نگاهی به سیر تحول بازی های نقش آفرینی خواهیم داشت و پیشرفت آن ها در طول تاریخ را بررسی می کنیم. - گفتگو در زومجی: https://www.zoomg.ir/2018/8/13/285249/rpg-games-evolution-video/

pixel