جلسه 9: آموزش تنظیمات کاربر و پیشخوان وردپرس

221

جلسه نهم از مجموعه جلسات آموزش وردپرس مربوط به آموزش تنظیمات کاربر و پیشخوان وردپرس است. در این جلسه آموزشی، ابتدا به ویرایش اختیارات کاربر پرداخته می شود. سپس تنظیمات تغییر تم پیشخوان کاربر صورت گرفته و در انتهای این جلسه آموزشی، نصب افزونه فونت فارسی و تنظیمات آن به صورت کامل ارائه می گردد.جهت مشاهده جزئیات بیشتر لینک http://yon.ir/uL9di را نوار آدرس کپی کرده و اینتر را بزنید.