نقشه راه استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات

1,252
این ویدئو به تبیین سطوح و بخش های ماوژلار یک #نرم افزار #مدیریت #نگهداری و #تعمیرات #CMMS می پردازد و جایگاه هر کدام از ماژول ها تشریح می شود و به استانداردهای مدیریت #دارایی های #فیزیکی و #ایزو 14224 اشاره می گردد. مشاور و مدرس #ناصر #جلالی از سایت نگهداری و تعمیرات #بهره ور فراگیر www.irantpm.ir
pixel