افتتاح پروژه آبرسانی جهادی، علی برکت الله

10,185
پروژه آبرسانی گروه جهادی شهید سید یونس رودباری در روستای سیاه دشت گل افتتاح گردید. علی برکت الله
pixel