"جنگ اگر میدانستم" حسن نصرالله یا "حرب لو کنت أعلم"

1,150
سید حسن نصرالله پس از جنگ ۳۳ روزه-اگر میدانستم-وی در مصاحبه ای که ۱۳روز بعد از جنگ ۳۳روزه لبنان (۲۰۰۶) با شبکه نیو.تی وی انجام داده می گوید: « اگر ۱درصد احتمال می دادیم عملیات مان به چنین جنگی می انجامد قطعا واردش نمی شدیم ! به دلائل انسانی، اخلاقی، اجتماعی، امنیتی، نظامی و سیاسی... نه من می پذیرفتم نه حزب الله
pixel