شبیه سازی نانو تیوب در نرم افزار ABAQUS

956
دریافت رایگان آموزش به همراه فایل های اجرایی : abaqusfile.ir/a1216 --- ◄ مدل سازی ◄ تعریف مواد ◄ مونتاژ قطعات ◄ تعریف مراحل تحلیل ◄ تعریف تماس ها ◄ تعریف شرایط مرزی و نیرو ها ◄ مش بندی مناسب ◄ تحلیل و بررسی نتایج
abaqusfile.ir 24 دنبال کننده
pixel