راهکار برای کارآمدی جامعه شناسی (قسمت سوم)، ساختارگرایی

252
مکتب پوزیتیویسم در قسمت دوم بررسی شد. در قسمت سوم با توضیح اجمالی از مکتب ساختارگرایی به بیان راهکار برای کارآمد شدن جامعه شناسی و نقش آفرینی جامعه شناس ساختارگرا پرداخته شده است. شرح مبسوط تر را در بخش «مقالات» سایت جامعه شناسان جوان بخوانید.

htaghavi1371

2 سال پیش
ماهیانه ٨ میلیون تومان دریافت کنید www.daramad-ali.4kia.ir
pixel