سه شنبه ها با آیگپ

69

ما تصمیم گرفتیم از این به بعد شما رو بیشتر در جریان فعالیت‌هایی که توی آیگپ داره انجام می‌شه، قرار بدیم و برای شروع از محسن سپاهی شروع کردیم که تصویرهای فانتزی و جذابی که با سبک جدید می‌بینین رو برای آیگپ طراحی می‌کنه

آی گپ
آی گپ 4 دنبال کننده