تریلر زمان انتشار Crackdown 3

2,574

مایکروسافت در جریان نمایش جدید Inside Xbox، تریلر زمان انتشار بازی و تریلر افتتاحیه بازی را منتشر کرد

وینفون
وینفون 930 دنبال کننده