احیاگر حوزه - قسمت چهارم

407
این مجموعه مستند چند قسمتی قصد دارد تا گوشه ای از زندگی علمی و فعالیتهای حوزوی حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره) را برای آگاهی آیندگان به تصویر بکشاند.
pixel