نشست «شکاف شریعت و سبک زندگی»

15
نشست «شکاف شریعت و سبک زندگی» ششمین نشست از مجموعه نشست "مساله همبستگی و گسیختگی اجتماعی" است که اول شهریور ماه 1400 با سخنرانی آقای دکتر وحید سهرابی‌فر در موسسه رحمان برگزار شد.
pixel