نماهنگ اسلام دروغین با شرکت آخوندهای فاسد

368

نماهنگ اسلام دروغین با شرکت آخوندهای فاسد | امام خمینی (ع) : ما از عمامه حمایت نمیکنیم ما از اسلام حمایت میکنیم. meersad.ir