واقعیت ها و درمان بیماری آلزایمر

1,248

آلزایمر بیماری ای است که امکان وقوع آن برای هر فردی( بستگی به شرایط و نوع زندگی) در سنین مختلف وجود دارد که با تماشای این فیلم می توانیم به واقعیت های آن و بهترین راه درمان آن پی ببریم. با نظرات و پیشنهادات خود مارا همراهی کنید. مهندسی پزشکی ایران www.iranianbme.com