بخش هایى از فیلم «خشكسالى و دروغ»

1,163
1,163 بازدید
اشتراک گذاری
به كارگردانى پدرام علیزاده . با بازى محمدرضا گلزار، پگاه آهنگرانى، على سرابى، آیدا كیخایى، مارال بنى آدم، مهدى محرابى و خاطره اسدى
pixel