stimulsoft_06_26

16

نکات قسمت بیست و پنجم طراحی نمودار تغییر نوع نمایش فیلد ها (داده از نوع bool و نمایش به صورت تیک و ضربدر) ساخت دیتا از دیتای موجود ساخت نمودار تنظیمات نمایش نمودار ایجاد سری روی نمودار گزارش از نوع برچسب استفاده از بارکد در گزارش Panel در گزارش چاپی

مطرب
%90
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: یک ساعت و 44 دقیقه
مطرب
pixel