استقامت نمایشگر سه بعدی Extra300 در شرایط جوی سخت!

513

در این فیلم کوتاه نمایشگر سه بعدی اکسترا 300 که ویژه بکارگیری در فضاهای بیرونی است در سرمای شدید یک روز برفی، بدون بروز کوچکترین خطایی بی وقفه در حال پخش محتوای تبلیغاتی بود. تماس: 02188653520