آهنگ ویدئو غیرتیم وار چون تورکم به نام علی نوروزی

706

من تورکم تورکون افتخار اللیرم من تورکم افتخار میکنم تورکم

shad azərbaycan
shad azərbaycan 12 دنبال کننده