دعای عظم البلا (دعای فرج) با صدای دلنشین محسن فرهمند

1,137

دعای عظم البلا (دعای فرج اصلی) با صدای دلنشین محسن فرهمند اولین کار گروه هنری صالح که تمام عکس های آن توسط گروه هنری صالح درست شده است کاری از گروه هنری صالح