کتاب صوتی رازهای مانولیتو

102

کتاب صوتی رازهای مانولیتو ماجرای پسری به نام مانولیتوست. پسری هشت سال‌ونیمه که اظهار نظر می‌کند، تو حرف بزرگترها می‌پرد، اعتراض می‌کند، تحلیل می‌کند، تصمیم می‌گیرد. «اسم من مانولیتوست، معروف به عینکی. بالاخره تصمیم گرفتم رازهایی را که تا به حال جرئت نکرده‌ام برای هیچ‌کس بگویم، برایت فاش کنم. مثلاً اینکه...»