آزمایش شکار ماهواره هندوستان خطرناک برای ایستگاه فضائی

130

به گفته آژانس فضایی ایالات متحده، زمانی که هند به طور هدفمند از ماهواره خود با یک موشک در روز 27 مارس شلیک کرد، این هواپیما را به اندازه کافی به مدار زمین هدایت کرد که اکنون ایمنی ایستگاه فضایی بین المللی را تهدید می کند. تریتیچ تایمز امریکا چاوز برای اخبار با ریک سانچز گزارش می دهد.According to the US Space Agency, when India purposefully shot down one of its own satellites with a rocket on March 27, it sent debris high enough into Earth's orbit that it now threatens the safety of the International Sp

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده