کلیپ مداحی، بیایید بیایید اگر اهل مائید

10,322

کلیپ مداحی حاج مهدی رسولی ، بیایید بیایید اگر اهل مائید - که خیری نبینید اگر جا بمانید ◾️گفته امام ما من لحق منا -آخر راه حق راه عقل راه عشق میرسد کربلا

آستیگمات
%79
کارگردان: مجیدرضا مصطفوی مدت زمان: یک ساعت و 22 دقیقه
آستیگمات
pixel