اینکه اسلام کاملا ضد جنگ است درست نیست | امام خامنه ای

331
pixel