نقش معلولین در مشارکت های سیاسی

319
ارائه گزارش جمهوری اسلامی ایران درکنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت - ژنو - فروردین 1396 گزارش دهنده : مهندس غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی بخش چهارم موضوع : نقش معلولین در مشارکت های سیاسی
شاهد شمال 9 دنبال کننده
filimo
آقازاده - قسمت 6 (ششم)
%93
حامد و راضیه به اصرار حاج رضا برای ماه عسل به مشهد سفر میکنند اما اتفاقات دیگری در رابطه شان به وجود می آید که ....
pixel