پیش از اطمینان دست نزنید، شاید مال شما نباشد! جلال سمیعی - جملات نغز

1,582
طنز خوانی زیبای جلال سمیعی در محفل در حلقه رندان که یکشنبه آخر هر ماه در حوزه هنری سالن سوره برگزار می گردد.
pixel