آموزش ساخت و مونتاژ پاور پک هیدرولیک 09120481748

2,770

در این فیلم مراحل ساخت و مونتاژ پاور پک هیدرولیک (یونیت هیدرولیک) نشان داده می شود. پاور پک هیدرولیک (یونیت هیدرولیک) قسمت اصلی یک سیستم هیدرولیک می باشد که تولید نیرو را بر عهده دارد. گروه هیدرولیک صوفی، بنا به درخواست مشتری انواع پاور پک هیدرولیک (یونیت هیدرولیک) را تولید می کند. 09120481748 http://hydro-soofi.ir