شب های رمضان بلوار کاوه - قیطریه

64

سنت افطاری ریشه در صدر اسلام ودوران پیامبرگرامی دارد که هم اکنون در میان مسلمان کشورها امری جاری و مورد احترام است مردم خوب قیطریه این سنت حسنه را گرامی داشته و سقاخانه بلوار کاوه را محل اطعام روزه داران قراداده تا ضمن ثواب اخروی این سنت نوع دوستی و انسانی را گسترش دهند.

حسین توکلی
حسین توکلی 74 دنبال کننده